Behandling av personuppgifter

GDPR – behandling av personuppgifter på Mandoleanklinikerna

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.

GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

I enlighet med GDPR:s grundläggande princip ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas.

Vi på Mandoleanklinikerna vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med kraven i GDPR.

För mer information om GDPR:

https://www.sll.se/om-landstinget/Landstingets-uppdrag-och-ansvar/integritet-och-behandling-av-personuppgifter/ >

http://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/personuppgifter/personuppgifter-i-varden/ >


För Dig som söker jobb på Mandolean AB:

I samband med att du ansöker om ett jobb ger du samtycke till att dina personuppgifter behandlas för att fullgöra de uppgifter som är nödvändiga i samband med rekrytering. Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Om vi inte har något ledigt jobb för tillfället, men ändå vill behålla dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer du via e-post få en förfrågan om samtycke till detta.