Styrelsen i Mando Group AB

Stefan Stern,

Styrelseordförande

Stefan Stern sitter i styrelser och erbjuder rådgivning till näringslivet inom kommunikation, public affairs och hållbarhet via det egna bolaget Stefan Stern Advisory AB. Han är Senior Advisor till familjekontrollerade Nordstjernan och Wallenberg Foundations AB. Stefan ingår idag även i styrelsen för bolagen Lideta/Mama Mia (primärvård) och Demoskop (marknadsundersökningar). Senaste fem åren har Stern ingått i Investor AB:s företagsledning med ansvar bl a för kommunikation och public affairs. Innan han fick uppdrag i näringslivet arbetade han åt flera regeringar, bland annat som statssekreterare.


Cecilia Bergh,

Styrelseledamot och

Verkställande direktör

Cecilia Bergh är medicine doktor och en av grundarna av Mando Group AB och har tillsammans med Per Södersten byggt upp företaget efter många års forskning om ätbeteende och mättnad på Karolinska Institutet.


Björn Meister,

Styrelseledamot

Björn Meister är professor och legitimerad läkare och är verksam vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Hans forskning är fokuserad på hjärnans kontroll av födointag och kroppsvikt.Magnus Forssblad,

Styrelseledamot

Magnus Forssblad, ortopedkirurg och docent, arbetar på Ortopedi Stockholm och Karolinska Sjukhuset. Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Registerhållare för Svenska Korsbandsregistret, ledamot i Isakos (Internationell Ortopedorganisation) styrelse, ordförande medicinska kommittén Svenska Fotbollförbundet och medlem av medicinska kommittérna i UEFA och FIFA.Per Södersten,

Styrelseledamot

Per Södersten är en av Mandolean ABs grundare. Han är professor vid Karolinska Institutet och samtidigt chef över forskning och utveckling på AB Mando samt Mandolean AB.Tycho Tullberg,

Styrelseledamot

Tycho Tullberg är ortoped och medicine doktor. Grundare av Stockholm Spine Center och dess VD under 16 år. Författare till debattboken “Erfarenheter från privat vård under två decennier. Vilka lärdomar kan dras?” Speciellt intresserad av hur man driver privata kliniker med fokus på kliniska studier och rapportering av olika kvalitetsparametrar, dvs resultatdriven vård.