Vår behandling baseras på forskning

Verksamheten på Mando bygger på vetenskapliga studier. Forskningen är en viktig del av verksamheten och den bedrivs i nära samarbete med Karolinska Institutet.

Chef över forskningsavdelningen är Professor Per
Södersten som också är en av grundarna.

Idag pågår en rad spännande forskningsprojekt på
Mando Group ABs forskningsavdelning.
 
 


Bristolstudien

I Bristol, England används Mandolean-
metoden för att norm-
alisera ätbeteendet och minska vikten hos
barn och ungdomar
med svår fetma.

 
 

Mandometer®

Forskningsavdelningen ansvarar för utvecklingen av Mandometer®, det tekniska hjälpmedel som lär Dig att äta och känna mättnad.

Läs mer >

"Obesity"

Orsakerna till varför människors vikt ökar, hur kroppens fysiologi ändras och hur dom överviktiga skall behandlas diskuteras i denna bok.