Våra hjälpmedel

Vår forskningsavdelning har utvecklat två tekniska hjälpmedel som används i vår behandling för att normalisera ätbeteende och mättnadskänslor. Mandometer® används vid måltiderna och MättnadsMätare® används mellan måltiderna.

Precis på samma sätt som vi använder hjälpmedel som väckarklockor, mobiltelefoner och bilar i vardagen behöver vissa människor, kanske rent av de flesta, teknisk assistans för att äta normalt. Kanske skall Mandometer® och MättnadsMätare® rent av jämföras med en tandborste. Vi förebygger medicinska problem genom att borsta tänderna och slippa karies. Vi förebygger fetma genom att lära oss äta med Mandometer®, ett tekniskt hjälpmedel som normaliserar vårt ätbeteende och mättnad.

 
Mandometer®
MättnadsMätare®
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Vi förebygger fetma

genom att lära oss äta

med Mandometer®