Mediaarkiv - Böcker

 
“Obesity: Causes, Mechanisms and
Prevention”
Redigerad av Elliot M. Blass
 
Orsakerna till varför människors vikt ökar, hur kroppens fysiologi ändras och hur dom överviktiga skall behandlas diskuteras i denna bok, som är ett försök att sammanställa allt vi vet om övervikt. Förmodligen samverkar många faktorer, men dessvärre fungerar nästan inga behandlingsmetoder mot övervikt.

Genom ett nytt sätt att se problemet, föreslår vi i ett kapitel att människor inte kan kontrollera sin vikt; dom behöver ett hjälpmedel för att veta hur mycket man skall äta. Mandolean är hjälpmedlet och pågående kliniska studier ger stöd för tanken. 
 
 
 
 
 
“Chapter13”
A Framework for the Treatment of Obesity: Early Support
Cecilia Bergh, Matthew Sabin, Julian Shield, Göran
Hellers, Modjtaba Zandian, Karolina Palmberg, Barbro Olofsson, Kerstin Lindeberg, Mikael Björnström, and Per Södersten
With the exception of surgery, the treatments which are used to treat obesity are largely ineffective. A possibility for this limited success is that the assumptions behind these treatments are only partially correct. A new framework based on the treatment of anorexia nervosa and other eating disorders is adapted to the treatment of obesity. The treatment is based on the assumption that humans need external support to maintain their body weight. Preliminary results indicate that the treatment is effective in morbidly obese adolescents and adults with binge eating disorder.”