Är Du en linjär ätare?

• Normalt minskar man sin äthastighet när man börjar bli mätt.
• Linjära ätare klarar inte det; de äter lika fort under hela måltiden.
• Linjära ätare känner inte igen kroppens mättnadssignaler.
• Linjära ätare äter antingen som överviktiga med hetsätningsbeteende, eller som anorektiker om de stressas av omgivningen.
• Linjära ätare löper därför risk att bli överviktiga eller att få en ätstörning och får svårt att känna igen normala hunger- och mättnadssignaler.

• Linjära ätare kan lära sig att äta rätt och få kontroll över hur mycket de skall äta.
• Om Du skall göra en magsäcksoperation för att Du är överviktig är Du säkert en linjär ätare.
• Därför är det väldigt viktigt att lär Dig äta rätt, annars får Du problem med illamående, magsmärta, kräkningar, diarré efter operationen och Du går inte ner i vikt.
• Mandoleanmetoden och träning med Mandometer® hjälper linjära ätare att äta rätt och undvika alla problem före och efter magsäcksoperation.