Ett växande problem

Det finns en miljard överviktiga (BMI  25) och 300 miljoner feta (BMI  30) i världen. I Sverige är motsvarande siffror drygt 2.5 miljoner och 600 000 individer.  Antalet unga med övervikt har mer än tredubblats sedan 1980.  20 miljoner barn under fem år är överviktiga. Barn under femton år som får diabetes typ 2 associerad med fetma får livet förkortat med 30 år.
 
Det har hittills inte funnits någon effektiv behandling för fetma förutom kirurgi. Ingen diet har visat sig bättre än en annan för att minska vikten. Inte heller farmakologisk behandling ger en viktreduktion med mer än i medeltal 4-5 kg under ett behandlingsår. Denna blygsamma effekt erhålls bara på utvalda grupper av överviktiga, som dessutom återfår sin övervikt när behandlingen avslutas.
 
Sjukvårdskostnaden för övervikt och fetma i USA och i EU beräknas till 1000 miljarder kronor per år.
I Sverige är sjukvårdskostnaden för övervikt tre miljarder årligen.