Mediaarkiv - Populärvetenskapliga

Medicinsk Vetenskap, 2013, Feb:

"Metod effektiv mot ätstörningar"
Se pdf >

Vinnova, Samhällsförlaget, 2012, Juni:

"Forskning - till vilken nytta?" s. 152-161:
"För trögt för innovativa företag i sjukvården
Se pdf >

Tillväxtverket, 2012:

"Internationalisering i svenska små och medelstora företag"
s. 132-135: "Revolutionerande svensk vård på export"

Se pdf >


Uppsala universitet, Lindell, Jörgen, 2011:

"Leda för innovationer: vilken roll och betydelse har ledarskap för utveckling av vård och omsorg?"
s. 54-60: "Mandometermetoden"

Se pdf >

Dagens Industri, 090611:

""Du är hur du äter"
Se pdf >